Despre

Despre Asociatia “20 pentru Cungrea”

Asociaţia “20 pentru Cungrea” a fost  înfiinţată  în scopul atingerii şi ulterior menţinerii ţintei de 20% suprafaţă împădurită pentru comuna Cungrea din judeţul Olt.

Astfel, se vor mări suprafeţele împădurite în structuri compacte, se va urmari protecţia resurselor naturale (apă, sol), protejarea şi purificarea surselor de apă potabilă, ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru fondul cinegetic, crearea de noi centre melifere, iar pe termen lung combaterea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului în masă lemnoasă, asigurarea de combustibil pentru foc şi materie primă pentru construcţii.

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia şi-a propus realizarea următoarelor activităţi:

  • împadurirea terenurilor, în special a celor degradate sau improprii agriculturii din cauza costurilor ridicate privind întreţinerea culturilor anuale;
  • monitorizarea şi întreţinerea suprafeţelor împădurite pe o perioadă de minim 5 ani. În acest interval se vor executa lucrări de îngrijire acolo unde este cazul: completare goluri, curăţare, tratare.
  • conştientizarea comunităţii cu privire la existenţa unei soluţii eficiente – împădurirea terenurilor improprii agriculturii – care poate aduce beneficii atât personale cât şi comunitare şi care concomitent urmăreşte dezvoltarea durabilă;
  • implicarea unui număr cât mai mare de persoane din comunitate în activităţile de plantare şi de întreţinere a suprafeţelor împădurite;
  • cooptarea în activităţile de plantare şi a celor de conştientizare a comunităţii a autorităţilor publice, biserica, primarie, ocol silvic;
  • realizarea, editarea şi difuzarea de materiale informative, specifice protecţiei mediului;
  • alte activităţi care contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

Raspunde